IJSSELHUISJE  is een super mooi vrijstaand huisje voor 2 personen aan de IJssel.

U kunt het IJsselhuisje hier reserveren.

IJSSELHUISJE is vrijstaand met rondom terrassen en uitzicht op de akkers, boomgaard en de machtige, snelstromende  IJSSEL. Informatie over de inrichting

Het huisje ligt in de uiterwaarden van de IJssel aan de doodlopende Weg naar het Ganzen Ei in  Cortenoever (gemeente Brummen).

Dit bijzondere Natura 2000 gebied  bevindt zich in het stroomdal van de IJssel, met weiden op rivierduinen, loof- en ooibosjes en enkele akkerreservaten. 

Deze gronden maken deel uit van een speciale vogelrichtlijn beschermingszone  voor de wilde gans, grutto, oeverzwaluw, purperreiger, meerkoet en ijsvogel.

Het hoofdhuis heet  “Het Fort”. Deze naam is ooit gegeven aan de voormalige steenoven die tot begin 20ste eeuw op de oude winterdijk stond.  De steenoven is hier gebouwd in verband met de aanwezigheid van een goede kwaliteit klei die gebruikt werd voor de fabricage van bakstenen.Twee grote kleiputten op het terrein herinneren aan deze fabricage en beide functioneren nu als poel met gevarieerde flora en fauna.

Aan de westzijde van IJSSELHUISJE bevindt zich een klassieke boomgaard met moerbei, kersen, amandel, noten, pruimen, hazelaar, kweepeer, notarisappel en perenbomen.